Faurschou.
Hvem var “den første Faurschou”?

Stamfaderen Christen Sørensen Faurschou var ladefoged (*) på gaarden Favrskov (**), Lyngaa sogn i Sabro herred.

*): Det er ikke, som det står Christen Sørensen Faurschou der er Ladefoged på Favrskov men hans fader, Søren Rasmussen (Ladefoged).

* *): Allerede i 1277 nævnes denne gaard under navnet Farscogh som tilhørende aarhus Bispestol. I det 17. århundrede var den i familien Friis eje, og i året 1736 lagdes den under grevskabet Frijsenberg (opr. 1672). Gehejmeråd kammerherre Christian Friis var den daværende besidder af grevskabet.
.

Christen S. Faurschou har, da han får borgerskab i Århus 1776, opgivet sit fødested til at være Århus, medens hans broder Rasmus Sørensen Faurschou opgiver det til at være " ved Favrskov ".
Ved Christen Sørensen Faurschous børns dåb ses i kirkebogen ofte faderens navn som Christian Sørensen Faurschou Ladefoged Bach.
Ved Christian Sørensen Faurschous død er han benævnt som borger, og blev øjensynligt kun kaldt Christian Faurschou.

(kilde: http://www.myheritage.dk/person-3012016_189564942_189564942/christian-sorensen-faurschou)

Christen Sørensen Faurschou blev født i 1737. I Sabro-egnen kaldtes han "den lille greve" og i året 1770 ægtede han Mette Johanne Rasmusdatter (Lassen) født 1747, død 16 juni 1822, en selvejerbondes datter fra Brendstrup i Tilst sogn.
Kort tid efter træffer vi dette ægtepar som boende i Århus. Som handelsmand havde han fået penge til gode hos J. Bregendahl, daværende ejer af Grynværket ( Århus Mølle ), og måtte, da Bregendahl 1790 gik fallit i forening med F. Chr. Dahl, der også var kreditor i boet, overtage møllen. På auktionen købte de " Århus Vand-, Grubbe-, Heste- og Vejrmølle " samt Toften, Klosterengen og fire Gårdsavl for 15.840 Rbdlr. 4 Mk. 12 Sk.. Men allerede i foråret 1793 udtrådte Faurschou af kompagniskabet, efter at de havde ladet Møllen opbygge for mere end 10.000 Rdlr. På hvilke betingelser Dahl beholdt Møllen vides ikke. Som hestehandler og opkøber i tiden under Napoleons krige havde Faurschou held med sig og blev efterhånden en velstående mand. Han ejede en tid flere jordlodder og græsgange ved Århus samt fire våninger bag Klosteret. Kun få mdr. efter sin hustrus død fulgte han hende. Der var 8 sønner og 3 døtre ( 2 s. og 1d. var døde som små ). Nettoformuen i boet beløb sig til 5488 Rbdl. 2 Mk. 11Sk. Sølv, 7557 Rbdl. 3 Mk. # Sk. sedler,( i 1984 penge ville det være 1½ million kr. ).

(Kilde: Bogen Familien Faurschou, Genealogisk samling)

.
1787 Folketælling: (Samtlige personer i husstanden)
Aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, , Closter Gade, (677, FT-1787, A2012)

Christian Sørensen Faurschou, 50, gift, hosbonde køb- og handelsmand
Mette Johanne Rasmusdatter, 40, gift, hans kone
Søren Christiansen, 16, ugift, deres søn skolediscipel (født ca 1771)
Apelone Christiansdatter, 12, u, deres datter (født ca 1775)
Magrethe Christiansdatter, 9, u, deres datter (født ca 1778)
Jens Lassen, 8, u, deres søn (født ca 1779)
Rasmus Christiansen, 7, u, deres søn (født ca 1780)
Anders Christiansen, 5, u, deres søn (født 1781)
Ole Christiansen, 3, u, deres søn (født ca 1784)
Jens Ladefoged, 42, u , tjenestekarl
Niels Pedersen, 52, u , tjenestekarl
Anne Nielsdatter, 30, u, tjenestepige
Karen Jensdatter, 24, u, tjenestepige
Poul Schmidt, 49, u, logerende slagtersvend fra København
Jørgen Frydelund, 40, u, logerende slagtersvend fra København
Johan Strudsberg, 30, u, logerende slagtersvend fra København


.
Du kan finde mere om Faurschou slægten under “Ancestors”.
Der er også oplysninger om Christian Sørensens Faurschou’s forfædre og efterkommere. Her kan du se registrerede detaljer om de enkelte personer. (Oplysninger om efterkommere er dog langtfra komplet. Jeg har data på mange efterkommere som ikke er indtastet endnu).

Se Christian Sørensens Faurschou’s efterslægtstavle:
(Er ikke komplet, og det fleste nulevende efterkommere er anført som “privat”):
Åben/hent som PDF
Åben/hent som PNG

Se Christian Sørensens Faurschou’s anetavle
Åben/hent som PDF
Åben/hent som PNG